Suostumus datan keräämiseen

Tämä on Aalto-yliopiston tekemä tutkimus, jolla kerätään aineistoa suomenkielisten näppäimistöllä kirjoittamisesta. Kirjoitustestissä kerätään aineistoa, jota käytetään ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen.

Aineistoon kerätään: 1) Näppäinpainallukset ja siihen liittyvä tieto, kuten aika ja painettu kirjain, 2) Laitteen tiedot ja sijainti, 3) Käyttäjän antamat tiedot itsestään ja laitteen käytöstä.

Anonymiteetti, tietoturva ja tietosuoja: Aineisto kerätään tutkimus käyttöön. Aineisto voidaan julkaista julkisesti osana tutkimusta. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, 2016/679 (GDPR), anonymisoimalla julkaistavan aineiston. Tallennamme testin yhteydessä IP-osoitteen, jota käytämme esimerkiksi käyttäjän sijainnin (maa, kaupunki) selvittämiseen. IP-osoite salataan eikä sitä tulla siirtämään EU/EEA-alueen ulkopuolelle. IP-osoitteet hävitetään 5 vuoden jälkeen. Henkilökohtaisia ja jäljitettäviä henkilötietoja ei tulla julkaisemaan julkisesti.

Vapaaehtoisuus: Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää testi milloin tahansa. Syytä keskeyttämiselle ei tarvitse esittää.

Tutkimukseen osallistujan oikeudet: Jotta tutkimuksen päämäärät voidaan saavuttaa, saattaa olla tarpeen poiketa GDPR:n ja kansallisen lainsäädännön säätämistä oikeuksista, jos tutkimus edistää yhteiskunnan etua ja koehenkilön oikeudet estävät tutkimuksen päämäärien saavuttamisen. Seuraavista oikeuksista voidaan poiketa:

  1. Pääsyoikeus aineistoon,
  2. Tietojen oikaisuoikeus,
  3. Oikeus rajoittaa prosessointia,
  4. Oikeus tulla unohdetuksi.
Jos GDPR:n sallimat oikeudet eivät rajoita tutkimuksen päämäärien saavuttamista, Aalto-yliopisto voi sallia oikeuksien käyttämisen. Oikeudet koskevat henkilötietojen käyttöä ja vaativat henkilöllisyyden varmentamisen.

Kiitämme sinua osallistumisestasi tutkimukseen!

Rahoitus, yhteistyö ja yhteystiedot

Tutkimusta rahoittaa Emil Aaltosen säätiö (Apuraha: 190132 N1).

Lauseet on valikoitu satunnaisesti Kielipankin tarjoamista aineistoista.

Prof. Antti Oulasvirta
Aalto-yliopisto
antti.oulasvirta@gmail.com

DI Katri Leino
Aalto-yliopisto
katri.k.leino@aalto.fi